ROUNOVÁ, Kateřina. Pracovní zátěž u manažerů: percepce a hodnocení. 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologie. Vedoucí práce Štikar, Jiří.
Uložit do Citace PRO