CHIZZOLA, Philipp. Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem. 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Vedoucí práce Pichrt, Jan.
Uložit do Citace PRO