SVOBODOVÁ, Věra. České společenské zpěvníky jako kulturní fenomén druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století: pohled na problematiku společenských zpěvníků na základě vytvořené počítačové databáze rozsáhlého souboru nově dostupných pramenů. Rigorózní práce, vedoucí Tyllner, Lubomír. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie.
Uložit do Citace PRO