VLASÁK, Petr. List říšského protektora Böhmen und Mähren jako příklad německé propagandy v Protektorátu Čechy a Morava. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Köpplová, Barbara.
Uložit do Citace PRO