BUŠKOVÁ, Iveta. Odkaz Jana Dismase Zelenky pro současnost v regionu Podblanicko. Praha, 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Kodejška, Miloš.
Uložit do Citace PRO