ZÁZVORKOVÁ, Markéta. Obraz habsburské monarchie očima Velké Británie. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Vedoucí práce Vlnas, Vít.
Uložit do Citace PRO