OPATOVÁ, Věra. Phylogeographic patterns of the spider species complex Dysdera erythrina. 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie. Vedoucí práce Smrž, Jaroslav.
Uložit do Citace PRO