KOUKOL, Robert. Vliv materiálových a procesních faktorů membránové kontaktní technologie a stabilizace na zákaly piva plzeňského typu během stárnutí. 2009. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optiky. Vedoucí práce Sladký, Petr.
Uložit do Citace PRO