KASÍKOVÁ, Jana. Izotopové složení CO2 získaného termální dekripitací H2O-CO2 fluidních inkluzí na vybraných českých ložiskách zlata. 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Vedoucí práce Zachariáš, Jiří.
Uložit do Citace PRO