SURYNKOVÁ, Petra. Plochy stavební praxe. Praha, 2009. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky matematiky.
Uložit do Citace PRO