CHOCHOLA, Ondřej. Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení. Rigorózní práce, vedoucí Hušková, Marie. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Uložit do Citace PRO