BABKA, Vlastimil. Influence of Resource Sharing on Performance. Praha, 2009. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství.
Uložit do Citace PRO