PLOCEK, Vítězslav. Zelený fluorescenční protein jako nástroj molekularní a buněčné biologie. 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie. Vedoucí práce Palková, Zdena.
Uložit do Citace PRO