KOBLÍŽEK, Jan. Obec a náboženství - Analýza Augustinova díla "O Boží obci" a kritické zhodnocení dis. práce Hannah Arendtové "Koncept lásky u Augustina". 2010. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra filozofie (do 2018).
Uložit do Citace PRO