ČVANČAROVÁ, Monika. Studium ekotoxicity biodostupné frakce organopolutantů. Diplomová práce, vedoucí Cajthaml, Tomáš. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie.
Uložit do Citace PRO