ŘIHOŠEK, Jaroslav. Petrologická a geochemická charakteristika bimodálních vulkanických sekvencí a jejich geodynamická interpretace. 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie. Vedoucí práce Kachlík, Václav.
Uložit do Citace PRO