NOVÁK, Vladimír. Historismy ve světle díla Zikmuda Wintra. Diplomová práce, vedoucí Nedvědová, Blanka. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka.
Uložit do Citace PRO