KVAŠOVÁ, Jana. Téma digitalizace v programech EU. Bakalářská práce, vedoucí Hradilová, Jitka. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.
Uložit do Citace PRO