FOUSKOVÁ, Marie. Mateřství jako politikum? Prvorepublikové ženské hnutí v napětí mezi "soukromým" a "veřejným". Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie. Vedoucí práce Doubek, Vratislav.
Uložit do Citace PRO