ZELENKOVÁ, Jana. Využití webových stránek jako nástroje prezentace a komunikace se zaměřením na předškolní vzdělávání. 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu. Vedoucí práce Hořejší, Jarmila.
Uložit do Citace PRO