LIPŠOVÁ, Lenka. Úloha zřizovatele při hodnocení a stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v rámci Libereckého kraje. 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu. Vedoucí práce Mach, Václav.
Uložit do Citace PRO