KLESLOVÁ, Jitka. Ošetřovatelská kasuistika u pacientky onkologicky nemocné léčené chemoterapií. 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství. Vedoucí práce Šamánková, Marie.
Uložit do Citace PRO