VINČÁLKOVÁ, Alena. Problémy současných začínajících učitelů na 1. stupni základní školy. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky. Vedoucí práce Spilková, Vladimíra.
Uložit do Citace PRO