PIPKOVÁ, Zuzana. Hodnocení pedagogických pracovníků jako součást autoevaluace školy. 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu. Vedoucí práce Žufanová, Hana.
Uložit do Citace PRO