HAMPLOVÁ, Miroslava. Idyla a antiidyla; Viktor Fischl: Kuropění - Jan Křesadlo: Zámecký pán aneb Antikuro. Diplomová práce, vedoucí Kupcová, Helena. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury.
Uložit do Citace PRO