JINDROVÁ, Kristýna. Od sárí k džínám a zpět. Migrantka v síti genderových geografií moci. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie. Vedoucí práce Ezzeddine, Petra.
Uložit do Citace PRO