SKLENÁŘOVÁ, Olga. Nové možnosti projektového vyučování ve výtvarné výchově. 2006. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy.
Uložit do Citace PRO