RYBÁŘ, Martin. Jets in pp and PbPb collisions at LHC. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav částicové a jaderné fyziky. Vedoucí práce Dolejší, Jiří.
Uložit do Citace PRO