NOVÁK, Petr. Internetové specifikace RFC a aktuální stav jejich světového digitálního fondu. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Bratková, Eva.
Uložit do Citace PRO