TŘEŠŇÁKOVÁ, Anna. Současný stav knihoven pro pacienty v nemocnicích a možnosti jejich dalšího rozvoje. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Stöcklová, Anna.
Uložit do Citace PRO