ABUOV, Anas. Ethnic differentiation of fertility in Kazakhstan. Diplomová práce, vedoucí Kučera, Tomáš. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie.
Uložit do Citace PRO