KALÁB, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí. Vedoucí práce Drobník, Jaroslav.
Uložit do Citace PRO