CALETKA, Lumír. Právo na život a trest smrti. 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra ústavního práva. Vedoucí práce Suchánek, Radovan.
Uložit do Citace PRO