PROKEŠ, Vojtěch. Strukturovanost a neodvislost jednání v dilematu mateřství a interrupce. 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociologie. Vedoucí práce Růžička, Richard.
Uložit do Citace PRO