ADÁMEK, Roman. Viskoelasticita plniv pro přímé lisování tablet. 2010. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologie. Vedoucí práce Řehula, Milan.
Uložit do Citace PRO