SOVA, Filip. Kriminalistická biologie (vybrané problémy). Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního práva. Vedoucí práce Štourač, Petr.
Uložit do Citace PRO