BRÁZDOVÁ, Kristýna. Druhy civilního procesu. Diplomová práce, vedoucí Zoulík, František. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva.
Uložit do Citace PRO