SMEJKALOVÁ, Pavla. Druhový koncept a asexuální organismy. 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie. Vedoucí práce Čepička, Ivan.
Uložit do Citace PRO