ČERNÁ, Jaroslava. Praxe mateřských škol v oblasti získávání finančních prostředků z jiných zdrojů. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu. Vedoucí práce Koberová, Eva.
Uložit do Citace PRO