DUCHÁČ, Aleš. Výklad pojmu packaging s využitím značky Apple jako příkladu. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí práce Dolanský, Pavel.
Uložit do Citace PRO