KOSÍKOVÁ, Lenka. Možnosti úprav bariérového bytu pro paraplegiky adaptující se na náhle vzniklé životní podmínky na mechanickém vozíku. Praha, 2006. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Vedoucí práce Jelínková, Jana.
Uložit do Citace PRO