ČADRA, Vítězslav. Návrh řešení problematiky uvádění nových příslušníků do Vazební věznice Praha-Ruzyně. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích. Vedoucí práce Hradcová, Dana.
Uložit do Citace PRO