ČÁMSKÁ, Dagmar. Public private partnership - partnerství veřejného a soukromého sektoru. Bakalářská práce, vedoucí Kameníček, Jiří. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií.
Uložit do Citace PRO