ULRICHOVÁ, Zdeňka. Aplikace prvků mediální výchovy do volnočasových aktivit školní družiny. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Syřiště, Ivo.
Uložit do Citace PRO