KYNČLOVÁ, Zlatuše. Efektivní porada jako nástroj řízení sloučených zařízení ZŠ a MŠ. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementu. Vedoucí práce Hladký, Jaromír.
Uložit do Citace PRO