DOUBRAVA, Michal. Historie Sokola I. Smíchov. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy. Vedoucí práce Kašpar, Ladislav.
Uložit do Citace PRO