TREFANCOVÁ, Petra. Riziko poškození zdraví při práci ve zdravotnictví. Praha, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Klinika pracovního a cestovního lékařství. Vedoucí práce Kneidlová, Monika.
Uložit do Citace PRO