CHERNYAEVA, Maria. Ethnicity, Territoriality, and Conflict in the South Caucasus - A Qualitative Comparative Analysis. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra ruských a východoevropských studií. Vedoucí práce Aslan, Emil.
Uložit do Citace PRO