BŘEČKOVÁ CHALUPOVÁ, Eva. Čtení adolescentů se specifickými poruchami učení. 2012. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnost. Vedoucí práce Kucharská, Anna.
Uložit do Citace PRO