WITZOVÁ, Dita. Možnosti rozvoje interkulturních kompetencí u dětí cizinců ve vybrané třídě z pohledu vyučující. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Janebová, Eva.
Uložit do Citace PRO